Heeft u al toegang tot de HRA-app? 

Door middel van deze app op uw smartphone of tablet kunt u naast

- Uw medicatie overzicht inzien
- Herhaalrecepten bestellen
- Vragen stellen door middel van eConsult
- Online inzage in uw medisch dossier

nu ook zelf een online een afspraken maken op het spreekuur van uw huisarts.

Heeft u een uitgebreide vraag of juiste meerdere vragen die u wilt bespreken met uw arts, bel dan eerst de assistente. 
Zij kan voor u de juiste hoeveelheid tijd inplannen voor uw vragen. 

HRA-app