header_01.jpg

Spoed

Spoedgeval?
Bel 055-3551759 en kies in het keuzemenu optie 1.

Dringende hulp buiten kantoortijden:
Huisartsenpost 0900 600 9000.

Levensbedreigende situaties? Bel 112.

Online diensten

Met de receptservice kunt u online uw recepten bij ons aan vragen.
Met de webagenda kunt u nu ook online uw afspraken bij ons inboeken.
Met eConsult kunt u nu ook online met medische vragen bij ons terecht.

Tijden

De praktijk is geopend op werkdagen van 08:00-17:00 uur

U kunt tussen 08:00 en 17.00 uur bellen voor:

 • het maken van afspraken op het spreekuur
 • het aanvragen van visites
 • het aanvragen van herhaalrecepten en uitslagen
 • korte andere vragen

Als u voor 10.30 belt krijgt u de eigen prakijkassistente aan de telefoon en zij kan u zo snel mogelijk helpen. Belt u na deze tijd dan is het mogelijk dat de praktijkassistente bezig is met andere taken (zoals uitstrijkjes, injecties geven etc) en dat uw boodschap aangenomen wordt door een andere assistente. U wordt dan later op verzoek teruggebeld. Wij verzoeken u graag om voor 10.30 uur te bellen, u krijgt dan de vaste praktijkassistente aan de telefoon en vragen en verzoeken kunnen dan het snelst worden afgehandeld.

Wanneer u de huisarts zelf wilt spreken dient u voor 10:30 te bellen. De huisarts zal u zo spoedig mogelijk terug bellen.

Uitwisseling medische gegevens

Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u online toestemming regelen voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur. Hierdoor kunnen uw gegevens in een noodsituatie gemakkelijk worden ingezien door bijvoorbeeld huisartsenpost of apotheek.

Telefoonnummers

Praktijk

Tel. 055-3551759

 • Keuze 1 - SPOED
 • Keuze 2 - herhaalrecepten
 • Keuze 3 - assistente spreken

Fax. 055-3552673

Bij afwezigheid van de huisarts na 17.00 uur en in het weekend:

 • Huisartsenpost 0900 - 600 9000

Wij verzoeken u bij het maken van een afspraak op het spreekuur, als u denkt meer tijd nodig te hebben dan 10 minuten, of als u meerdere klachten heeft die u met de dokter wilt bespreken, dit aan de assistente door te geven. Zij kan dan, indien mogelijk, meer tijd voor u inboeken bij een afspraak met de dokter.

Telefonische triage >

Recent nieuws

 • Huisartsen actieweek 27 juni tot en met 1 juli 2022

  Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

  Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

  Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

  We willen:

  - meer tijd hebben voor onze patiënten;

  - minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;

  - betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;

  - dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

  Op vrijdag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag

  voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die dag gesloten.

  Voor spoedgevallen zijn we wel bereikbaar/kunt u contact opnemen met

  praktijk H.P. Ibrahimovic-Savic te bereiken via 055 355 4410

  Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.

 • tevredenheidsenquête

  Graag zouden wij uw mening ontvangen over de zorg die wij aan u leveren.

  We stemmen onze zorg graag af op onze patiënten en hun zorgvragen en staan altijd open voor verbeteringen.

  Middels onderstaande link kunt u de enquête invullen.

  Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

   

  https://forms.gle/oHNFnpGNojPxRAFb7

 • Vakanties en nascholingen 2022

  de volgende weken is de praktijk gesloten wegens vakantie of nascholing: 

   

  week 11 

  week 17 en 18 

   

  week 28 tm 30: maandag 11 juli tm vrijdag 29 juli 

  uitsluitend voor spoedgevallen kunt contact opnemen met de praktijk van dr ter hart en dr Maarschalk

  tel nr 055-3554678

   

  week 43

  week 1